განახლება - 20.10.2020

→ განახლდა wiw.ge-ს ვებ-გვერდი

→ დაემატა ახალი პაკეტი "საპრეზენტაციო საიტები"

→ კრისტალის ონლაინ განვადება

→ გაუმჯობესდა უსაფრთხოება

→ გასწორდა ხარვეზები

→ დაემატა ბილინგის სექცია სამართავ პანელში

how
how